Privacy Beleid 

van Postadres Nederland 

 

Informatie over onze organisatie en websites 

Postadres Nederland respecteert uw privacy en streeft ernaar deze te beschermen. Wij publiceren dit Privacy Beleid om u te informeren over ons Privacy Beleid en onze procedures. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt. Wij hopen dat dit mogelijke zorgen over het verstrekken van gegevens zal wegnemen en het bezoek aan de websites van Postadres Nederland tot een waardevolle ervaring zal maken. Door deze website te openen en te bekijken, accepteert u de procedures die in dit Privacy Beleid worden beschreven. Lees dit Privacy Beleid zorgvuldig door en bezoek deze pagina van tijd tot tijd opnieuw om eventuele wijzigingen door te nemen. 

 

U kunt de startpagina's van onze websites openen en bekijken zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. Bovendien kunnen bezoekers van onze websites niet communiceren met andere bezoekers of informatie posten die toegankelijk is voor andere bezoekers van onze websites. 

Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle websites en domeinnamen die worden beheerd door of namens Postadres Nederland, waaronder postadres070.nl, postadres070.com, postaladdressnetherlands.eu, en toekomstige websites in beheer van Postadres Nederland (de "Postadres Nederland Websites").

Postadres Nederland Websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie (zoals de website van de Kamer van Koophandel). Als u deze koppelingen volgt, verlaat u Postadres Nederland Websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites noch over hun privacy-procedures, die kunnen afwijken van onze eigen privacy-procedures. De persoonsgegevens die u aan derden verstrekt, vallen niet onder dit Privacy Beleid. 

U erkent dat wij de gegevens die door dergelijke websites of privacy-procedures van derden wordt verzameld niet controleren of hier zeggenschap over hebben, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de procedures en inhoud van de betreffende websites. 

 

Als u een van de Postadres Nederland Websites bekijkt, bent u niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Als u via één van de Postadres Nederland Websites het bestelformulier invult, en daardoor u contractueel bindt aan Postadres Nederland, wordt u gevraagd om (contact-)gegevens te verstrekken. Wij gebruiken deze informatie om contact met u op te kunnen nemen en voor onze eigen administratie.

Wij kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u informatie over andere producten en services van Postadres Nederland te sturen, evenals reclamemateriaal van onze marketingpartners dat interessant voor u kan zijn. Als u dit reclamemateriaal niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door een email te sturen aan mail@postadres070.nl.

 

U hebt tevens de mogelijkheid om demografische gegevens te verstrekken (zoals het soort bedrijf, de grootte van het bedrijf, locaties enz.). Postadres Nederland gebruikt deze demografische gegevens om een beter inzicht te krijgen in uw behoeften en interesses en om onze website voor u op maat te maken. De gegevens worden gebruikt om uw bestellingen te verwerken, deelname aan reclamecampagnes mogelijk te maken en uw relatie met ons te vergemakkelijken. 

Via Postadres Nederland Websites kunt u producten of services bestellen, informatie aanvragen of u aanmelden voor marketing- of ondersteuningsmateriaal. Om een product of service van ons te kunnen bestellen, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. U wordt gevraagd contactgegevens (zoals uw naam, e-mailadres, verzendadres) en financiële gegevens (zoals uw IBAN, uw factuuradres) te verstrekken. Deze financiële gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de facturering van de producten en services die u hebt besteld.

 

Communicatie met Postadres Nederland

Wanneer u het bestelformulier invult en verstuurt ontvangen wij al de door u ingevulde gegevens. Gebaseerd op de door u verstrekte gegevens maken wij uw klantgegevens aan en maken wij uw klantenbestand aan. Deze gegevens kunt u opvragen door een verzoek hiervoor te sturen aan mail@postadres070.nl

Ook antwoorden wij op uw vragen en leveren wij door u gevraagde services en beheren wij uw account via dit emailadres. 

 

Bij gelegenheid zullen wij u informatie over nieuwe producten, services, speciale aanbiedingen, reclameacties en algemene informatie sturen. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat laten weten door een email te sturen aan mail@postadres070.nl

Indien nodig zal Postadres070.nl u service gerelateerde aankondigen sturen die niet van wervende aard zijn. Als u deze aankondigingen niet wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven door een mail te sturen aan mail@postadres070.nl

 

Door uw persoonsgegevens aan Postadres Nederland Websites te verstrekken, erkent en aanvaardt u dat Postadres Nederland intern uw persoonsgegevens over de staats- of landsgrenzen mag verspreiden (ook buiten de EEG) voor gegevensconsolidatie, opslag, eenvoudiger beheer van klantgegevens, rapportage en ander intern gebruik. Postadres Nederland kan dergelijke persoonsgegevens verwerken, openbaar maken of overdragen. Hierbij kunnen deze gegevens worden overgedragen over staats- of landsgrenzen (ook buiten de EEG). Bovendien kunnen dergelijke persoonsgegevens worden overgedragen aan andere ondernemingen binnen Postadres Nederland. 

 

Niet-persoonsgegevens worden verzameld voor rapportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van Postadres Nederland Websites. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak, de bruikbaarheid en de inhoud van de website te verbeteren. De pagina's en inhoud kunnen worden gewijzigd naar aanleiding van feedback van bezoekers. 

Bankgegevens en/of creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude. Bank- en/of creditcardgegevens en vertrouwelijke persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden door Postadres Nederland en worden niet langer bewaard dan nodig om de services te verlenen, tenzij u ons vraagt uw bank- en/of creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen. 

Wij geven uw e-mailadres niet aan gelieerde bedrijven, maar kunnen u wel aanbiedingen sturen namens deze bedrijven. Hieronder leest u hoe u u kunt afmelden voor e-mailaanbiedingen van Postadres Nederland. 

In het geval dat Postadres Nederland wordt verkocht of overgenomen, worden de klantgegevens overgedragen. Bij een bedrijfsovergang, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een gedeelte van de middelen, worden uw persoonsgegevens mogelijk mede overgenomen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om gegevens die zijn verstrekt door of betrekking hebben op gebruikers van deze Postadres Nederland Websites openbaar te maken wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het beschermen van onze systemen, ons bedrijf of de rechten van anderen.  

 

Delen van informatie 

Postadres Nederland sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en serviceverleners voor de levering van volledige producten, services en oplossingen voor klanten zoals hierboven beschreven. Deze serviceverleners kunnen veranderen of wij kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn. Postadres Nederland deelt persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij dit wordt vereist door vorderingen, dagvaardingen, plaatselijke wetgeving, of wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het beschermen van onze systemen, ons bedrijf of de rechten van anderen, of als dit wordt voorgeschreven door andere bepalingen in dit Privacy Beleid. 

 

Hoe wij gegevens verzamelen  

Postadres Nederland Websites verzamelen op verschillende manieren gegevens. Wij registreren bijvoorbeeld automatisch gegevens in een logboek en kunnen tevens bepaalde gegevens combineren. Ook verzamelen wij gegevens via formulieren waarmee gebruikers informatie kunnen aanvragen over Postadres Nederland en haar services. 

 

Postadres Nederland Websites kunnen niet-persoonsgegevens over uw sessie verzamelen (zoals browsertype, internetserviceprovider, platformtype, IP-adressen, bezochte/afgesloten pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel). Deze gegevens, die geen persoonsgegevens bevatten, gebruiken wij onder andere om trends te analyseren, problemen met onze server te onderzoeken en Postadres Nederland Websites te beheren, navigatiegedrag en gebruik te traceren, en brede demografische gegevens te verzamelen. 

Wij verzamelen deze gegevens onder andere door het gebruik van cookies, die wij gebruiken om persoonsgegevens op te slaan en gegevens te combineren. Cookies zijn kleine computerbestanden, die worden opgeslagen op de harde schijf van uw systeem en informatie opslaan en ophalen over uw bezoek aan Postadres Nederland Website. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, kunt u deze 

uitschakelen in de voorkeursinstellingen of het optiemenu van uw browser. In dat geval zijn bepaalde functies van Postadres Nederland Websites mogelijk niet beschikbaar. 

 

Privacy van minderjarigen 

Postadres Nederland stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Wij raden ouders en voogden aan een actieve rol te spelen in de online activiteiten en belangstelling van hun kinderen. De Postadres Nederland verzamelt niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en heeft deze leeftijdsgroep niet als doelgroep van haar websites. 

 

Uw gegevens beveiligen 

Wij stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar geen enkel beveiligingssysteem is 100 procent veilig. Hoewel wij ernaar streven uw persoonsgegevens te beschermen, kan Postadres Nederland de veiligheid van onze servers niet garanderen of waarborgen, noch kunnen wij garanderen dat de gegevens die u via Postadres Nederland Websites doorgeeft niet worden onderschept bij overdracht via internet. Wij volgen algemeen geaccepteerde industrienormen om de aan ons geleverde persoonsgegevens te beschermen tijdens het overbrengen en nadat wij deze hebben ontvangen. Wanneer u gevoelige informatie invoert (zoals creditcardgegevens) op onze registratie- of bestelformulieren, beveiligen wij deze door middel van SSL-codering (Secure Sockets Layer). 

 

Wijzigingen in dit Beleid 

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van dit online Privacy Beleid, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens wij online verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Door Postadres Nederland Websites te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, erkent u dat u de betreffende wijzigingen accepteert. 

 

Voorwaarden en bepalingen 

Als u onze Postadres Nederland Websites bezoekt, vallen uw bezoek en mogelijke privacy conflicten onder dit Privacy Beleid en onze Algemene Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, afwijzingen van aansprakelijkheid, beperkingen van aansprakelijkheid, arbitrage van geschillen en toepassing van de wetten van Nederland.

 

Contact met ons opnemen 

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons Privacy Beleid, kunt u deze sturen naar mail@postadres070.nl

 

Laatst herzien: 8 januari 2015